CONTACT       
 

voorzitter@irishglenofimaalterrier.nl

*  secretaris@irishglenofimaalterrier.nl

*  penningmeester@irishglenofimaalterrier.nl

*  redactie@irishglenofimaalterrier.nl

Het secretariaat:
Malinka Lingmont

Parallelweg 44
5688VP Oirschot
Tel. 0499-570387