GEZONDHEID
 
De Irish Glen of Imaal terrier is een gezond ras dat een gemiddelde leeftijd van zo’n 12 jaar kan bereiken.
 
Progressieve Retina Atrofie (PRA) en Patella Luxatie (PL) zijn bekend. De Rasvereniging heeft een fokreglement waarin bepalingen zijn opgenomen die er voor moeten zorgen dat het risico op deze aandoeningen bij een te vormen combinatie van ouderdieren niet of zo klein mogelijk is.
 
Door de Rasvereniging is vastgesteld dat alle Irish Glen of Imaal terriers die in Nederland gebruikt gaan worden bij het fokken, getest dienen te worden op erfelijk bepaalde oogafwijkingen en Patella Luxatie (zie het Verenigings Fokreglement). De Rasvereniging voert een actief beleid om ook de honden die niet voor het fokken worden gebruikt eveneens bovenvermelde onderzoeken te laten ondergaan, om de gezondheid van het ras in kaart te brengen en daar waar nodig te verbeteren.
Gegevens worden opgeslagen in de database Zooeasy.
 
Patella Luxatie komt gelukkig slechts heel sporadisch en vrijwel altijd alleen in de lichtste mate voor, en de honden worden er niet in alle landen op getest. Hoewel de honden er nauwelijks of geen last van ondervinden heeft de rasvereniging echter een onderzoek verplicht gesteld om verergering te voorkomen en mogen Lijders alleen gepaard worden aan Vrije honden.
Het onderzoek op kan pas gedaan worden als de hond 12 maanden of ouder is.
In het geval dat de hond gebruikt gaat worden voor de fokkerij dient dit onderzoek gedaan te worden door een erkend specialist/dierenarts. In andere gevallen kan het ook door de eigen dierenarts worden gedaan. Onder kopje Formulieren vindt u het desbetreffende formulier dat ingevuld en ondertekend moet worden.
Een lijstje met erkende specialisten vindt u onder Links en Adressen.
 
Het oogonderzoek dient uitgevoerd te worden door één van de erkende oogartsen aangesloten bij het ECVO. Een formulier met de resultaten wordt direct na het onderzoek overhandigd.
Honden, die voor het fokken worden ingezet, dienen vrij te zijn van erfelijke oogziekten.
Een lijstje met erkende specialisten vindt u onder Links en Adressen.
 
Eén van deze erfelijke oogziekten is PRA (Progressieve Retina Atrofie), een aandoening die wereldwijd met enige regelmaat voorkwam bij de Irish Glen of Imaal terrier. De diagnose bij Lijders is meestal pas mogelijk als de hond al wat ouder is terwijl Dragers niet met de ECVO-test zijn te identificeren.
Deze Dragers kunnen, indien gepaard aan een andere Drager, weer Lijders veroorzaken.
Gelukkig bestaat er tegenwoordig de mogelijkheid om, door middel van bloedafname, een DNA onderzoek te laten uitvoeren zodat deze aandoening thans tot het verleden behoort. Mits de ouderhonden tenminste getest zijn en er geen combinatie van Drager X Drager of Lijder X Drager is gemaakt.
Een Drager X Vrije hond is geen enkel probleem en ook de nakomelingen van een Lijder X Drager zullen allen weliswaar Drager zijn, maar zij zullen de aandoening nooit ontwikkelen.
De DNA testen worden uitgevoerd op twee locaties, nl. in Duitsland (Ruhr Universität te Bochum) en in de USA (Baker Institute of the Cornell University).
Om een test te laten uitvoeren moet u een formulier (Bochum of Optigen, naar keuze) downloaden en invullen. U vindt dit onder Formulieren. Het bloed moet door een dierenarts worden afgenomen. Hij moet de hond kunnen identificeren door de chip af te lezen (stamboom meenemen!) en moet het formulier ondertekenen en evt. stempelen. Het bloed moet verzonden per post.
 
Een kopie van de uitslag van elk onderzoek dient opgestuurd te worden naar het secretariaat van de vereniging: mevr. M. Lingmont, Parallelweg 44, 5688VP, tel. 0499-570387 in Oirschot.
e-mail: secretaris@irishglenofimaalterrier.nl