KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH

Datum: zondag 14 mei 2017
Plaats: Dogcenter, Jan Stuversdreef 4 in Kerkwijk (bij Zaltbommel) www.dogcenter.nl
Keurmeester: dhr. Harold Gay (UK)

Dit jaar een nieuwe opzet op een nieuwe locatie.
We beginnen met de allerjongsten. Zij komen weliswaar niet in aanmerking voor de titel Beste Hond van de Clubmatch, maar een Belovend of een Veelbelovend van een rasspecialist is toch ook iets om naar uit te kijken. 
Daarna gaan we door met de honden van 9 maanden en ouder.
Voordat we overgaan tot de verkiezing van de Beste Hond van de Dag zullen eerst de aanwezige nesten met hun ouders gekeurd en besproken worden. De keurmeester dit jaar is de heer Harold Gay, voor velen geen onbekende. Hij mag wel de grondlegger van ons ras in Engeland genoemd worden en is dan ook een echte rasspecialist. Wij zijn heel blij dat hij bereid is gevonden ons ras dit jaar te komen keuren.

Het Dogcenter is voor onze vereniging een nieuwe locatie en we hopen dat iedereen het een goede keuze zal vinden.
We hebben er de beschikking over een ruime hal met uitloop naar buiten. Met mooi weer kunnen de keuringen dan buiten plaatsvinden maar als het regent kunnen we naar binnen. Een hele vooruitgang.
Eventueel is er gelegenheid om op het terrein te kamperen (er zijn prima sanitaire voorzieningen). En in de nabije omgeving zijn diverse B&B's. Zie de website van het Dogcenter.
Er is een kantine waar men een eenvoudige, maar goede lunch kan gebruiken voor €8,50 waarbij koffie, thee of melk inbegrepen is.
Na afloop is er weer ons traditioneel Chinees buffet.
Op het inschrijfformulier kunt u inschrijven voor deelname aan zowel de lunch als voor het buffet.
Inschrijven kan tot 30 april.
En natuurlijk hopen wij ook dit jaar weer op een grote opkomst!Twee Nederlandse Kampioenen op één show!
Op 5 november werden tijdens de Dogshow Bleiswijk in Hazerswoude zowel My Dear Fellow Billy the Kid McJakes van mevr. Rini Verburg als Madra Áthas Aoife Aideen an tSolais van mevr. Aimée Beenders definitief Nederlands Kampioen.Wim Arntz overleden Op 13 juli jl. is onze oud-penningmeester Wim Arntz overleden. 
Hij heeft vanaf de oprichting van onze vereniging in 1995 tot 2012, toen zijn voortschrijdende leeftijd hem noodzaakte af te treden, over de financiën van de vereniging gewaakt. Tot het laatst toe heeft hij van zijn betrokkenheid bij de vereniging blijk gegeven.
Bij zijn afscheid is hij tot ere-lid benoemd.
Wim is 85 jaar oud geworden.


Wijziging in het fokreglement
Van de Raad van Beheer ontvingen wij onderstaande mededeling:

Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.
Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het VFR zal komen te vervallen en 3.5 van het VFR zal gewijzigd worden. De tekst van het nieuwe artekel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden: "Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten."
Meer informatie is te vinden op de website van de raad van Beheer.
Omdat het hier een wet betreft behoeft de wijziging niet goedgekeurd te worden op de ALV en kan ongewijzigd in ons Fokreglement worden overgenomen.E-mail adressen leden:
Het secretariaat beschikt nog niet over alle e-mail adressen van de leden. Ook hebben sommigen inmiddels een ander adres gekregen.

Stuur uw e-mail adres naar het secretariaat als u denkt dat dit nodig is. Op die manier kunnen wij alle leden snel informeren indien zich
iets voordoet.