In de GLEN van september jl. heeft u kennis kunnen nemen van de uitnodiging voor onze jaarlijkse ALV.

Ondanks dat de ergste maatregelen rond het COVID-virus dat ons al sinds maart 2020 in onze greep houdt achter ons liggen heeft de overheid bepaald dat groepsbijeenkomsten nog steeds een risicofactor vormen. Enerzijds omdat nog niet iedereen (vrijwillig) gekozen heeft voor vaccinatie en anderzijds omdat de beruchte Delta-variant nog rondwaart.

De directie van het Buurthuis in Zuilichem heeft dan ook voorwaarden gesteld om deel te kunnen nemen aan de vergadering. Het buurthuis is een open gebeuren hetgeen inhoudt dat tijdens onze vergadering anderen kunnen binnenlopen voor consumpties of iets dergelijks. Zij hebben dan ook aangegeven dat zij een geldige QR-code verplicht stellen.

Wij verzoeken u dan ook deze mee te nemen. Dit kan zowel een digitale code zijn (via uw smartphone) of een papieren versie.