Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap voor Nederlandse leden bedraagt €27,50 per jaar.

Woont u in het buitenland, dan bedraagt het lidmaatschap €30,00 per jaar.
Inschrijfgeld (eenmalig) bedraagt €5,00.
Het gezinslidmaatschap, alleen voor de gezinsleden van een lid (u hebt dan wel stemrecht maar ontvangt geen clubblad) bedraagt €7,50 per jaar. Wanneer u zich op of na 1 juli aanmeldt betaald u voor het lopende kalenderjaar €13,75 plus het eenmalige inschrijfgeld van €5,00.
Opzeggingen dienen voor 31 december van het lopende jaar gedaan te worden.

Inschrijven


  Verklard hierbij:

  te willen worden van de Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier.
  De contributie plus eenmalig inschrijfgeld en/of donatie maakt u over naar de penningmeester op bankrekkening:
  IBAN NL 71 INGB 0001034217
  BIC: INGBNL2A
  t.n.v. Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier.

  De Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier hanteert een privacy beleid. Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar onze AVG verklaring op de website.

  Wilt u als nieuw lid vermeld worden in het clubblad? *