Pupinfo en herplaatsingen

Pupinfo 

De pupinfo wordt verzorgd door Hubertine Wibier rasinfo@irishglenofimaalterrier.nl

Herplaatsing

Een enkele maal komt het voor dat een Glen niet langer bij zijn eigenaar kan blijven. Hiervoor zijn velerlei redenen mogelijk. De vereniging stelt zich ten doel zo snel mogelijk een nieuw tehuis voor de hond te vinden. Dus mocht u, om wat voor reden dan ook, niet langer voor uw Glen kunnen zorgen dan kunt u hem opgeven bij de pupinfo. Liefst met foto. Er volgt dan onmiddellijk een vermelding op de website en ook in het eerstvolgende clubblad.