GLEN

GLEN is het clubblad van de irish Glen of Imaal Vereniging Nederland.
Het blad verschijnt om de 3 maanden.

2023

2022

2021

2020

2019

Kopij

Heeft u kopij en/of foto’s voor de Glen kunt u dat mailen naar de redactie. Hou rekening met de uiterste inleverdatum

Glen 1 – Maart
Glen 2 – Juni
Glen 3 – September
Glen 4 – December

10 februari
10 mei
10 september
10 november