ENGLISH BELOW

Op 14 en 15 mei 2022 hopen wij om samen met u het 25 jarig jubileum van onze vereniging te vieren. De Werkgroep Activiteiten draait op volle toeren. Via de nieuwsbrief, Facebook en lnstagram zullen wij u de komende maanden op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Hier lichten we alvast een tipje van de sluier op.

14 MEI 2022 I KAMPIOENSCLUBMATCH

De Jubileum Kampioensclubmatch (KCM) én de viering van ons 25-jarig bestaan als vereniging staat gepland voor 14 mei 2022 vanaf 10 uur in het Dogcenter Kerkwijk (www.dogcenter.nl), Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk (Gelderland).

Keurmeesters voor de KCM (dubbele CAC) zijn Martin Skeffington uit Ierland en Elly Weijenborg-Weggemans uit Nederland.

Inschrijven kan van 8 december 2021 tot 3 mei 2022, uitsluitend online, via www.onlinedogshows.eu/nl. Heeft u al een account? Dan kunt u inloggen en u inschrijven. Heeft u nog geen account? Klik dan op de knop ‘registreren’ om u kosteloos aan te melden. Nadat u de registratieprocedure hebt doorlopen, voegt u uw Glen(s) één voor één toe aan uw account via de knoppen ‘mijn honden’ en ‘hond toevoegen

Volg ons ook op lnstagram (@irishglenofimaal.nl) en/of Facebook (www.facebook.com/groups/irishglenofimaal.nl) voor de meest actuele informatie.

15 MEI 2022 I FAMILIE FUNDAG

Om 10 uur opent het Dogcenter op 15 mei 2022 de deuren voor onze Familie Fundag, een feest voor het hele gezin. Geplande activiteiten:

 • Kind-hond show, keurmeester Martin Skeffington
 • Voor de show laat Hennie Bosman de kinderen kennis­maken met “Hoe laat jij je Glen zien?”
 • Demonstratie van de Glen als hulphond (Gerbrig van Brug met haar Glen Yoda)
 • Demonstratie “Rally Obedience” door Petra Engel
 • De Fun Coursing van Huub van Benthum; een grootse happening met uw Glen in de hoofdrol
 • Glen-keramiek van Carsten Geisler
 • En ook … wel, dat hoort u later nog van ons!

En tot slot: weet u nog iets dat beslist op deze familie fundag thuis hoort? Laat het ons zo snel mogelijk weten via secretaris@irishglenofimaalterrier.nl.


COMING UP: SOS & FUN DAY

We, the Dutch Association for the Irish Glen of lmaal Terrier, are looking forward to celibrate our 25th anniversary with you on 14 and 15 May 2022. Be sure to follow us on Facebook and/or lnstagram (irishglenofimaal.nl) for the most up-to-date information. In this article we’II give you a sneak peek of the program.

14 MAY 2022 I SPECIALTY DOG SHOW

The Jubilee Specialty Dog Show (SDS) and the cele­bration of the 25th anniversary of our association are scheduled for 14 May 2022 from 10 am in the Dogcenter Kerkwijk (www.dogcenter.nl), Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk (Gelderland).

The two judges for the Specialty Dog Show (double CAC) are Martin Skeffington from lreland and Elly Weijenborg­Weggemans from the Netherlands.

Registration is open trom 8 December 2021 until 3 May 2022, exclusively online via www.onlinedogshows.eu/nl. Do you already have an account? Then you can log in and register. Don’t have an account yet? Click on the ‘register’ button to register free of charge. After you have completed the registration process, add your Glen(s) to your account one by one via the ‘my dogs’ and ‘add dog’ buttons.

Also follow us on lnstagram (@irishglenofimaal.nl) and/or Facebook (www.facebook.com/groups/irishglenofimaal.nl) for the most up-to-date information.

15 MAY 2022 I FAMILY FUN DAY

On May 15th, 2022, at 10 am the Dogcenter opens its doors for our Family Fun Day, which means lots of fun for the whole family! What to expect?

 • Child-dog show, judge mr. Martin Skeffington
 • Before the child-dog show, Hennie Bosman teaches the children “How can you show your Glen?”
 • Demonstration of the Glen as an assistance dog (Gerbrig van Brug with her Glen Yoda)
 • Demonstration “Rally Obedience” by Petra Engel
 • Huub van Benthum’s famous Fun Coursing, with your Glen in the leading role
 • Glen-ceramics, made by Carsten Geisler
 • And also … well, we’II teil you later on!

Finally: Is there any activity that you think definitely has to be programmed on this Family Fun Day? Please contact us: secretaris@irishglenofimaalterrier.nl.