Wij hebben ons voorgenomen om dit jaar een individuele ‘aankeuring’ te organiseren voor uw hond(en) door twee keurmeesters. Er zijn weinig/geen shows waarop u uw hond kunt laten zien aan de keurmeester en daarom willen wij dat organiseren, op individuele basis, met in acht neming van de Corona regels. U krijgt twee beoordelingen. Wij willen u vragen, als de corona-situatie het toelaat, om aan onze secretaris te laten weten, dat als het weer mogelijk is, of u mee wilt doen aan deze keuring met uw hond(en).

lnschrijf kosten: 50 euro per hond
Keurmeester: Mevr.E.J.Weijenborg-Weggemans, De heer Th.A.van der Horst,
Lokatie: Dorpshuis den Ham, Zuilichem
Datum: Nader te bepalen
Aan melden: Mevrouw Julica Toen - secretaris@irishglenofimaalterrier.nl

Een ander initiatief dat nu verschoven moet worden is het fokkersoverleg. Gezien de nieuwe maatregelen moeten wij als Bestuur ons bezinnen hoe we daar invulling aan gaan geven. Als we het overleg kunnen organiseren zal dat op een hele kleine schaal moeten met alleen de kennelhouders en het Bestuur. Het initiatief om ook belangstellenden uit te nodigen zullen we, onder de huidige omstandigheden, moeten laten varen.