Het jaarlijks te houden fokkersoverleg hebben wij als bestuur kunnen agenderen voor 11 december 2021 te Baarle-Nassau.

Vanuit de vereniging zijn de volgende fokkers aanwezig:

  • Mevrouw Meijs-Willemse van kennel Fear Fiuntair
  • De heer en mevrouw Verbeek van kennel Of Tatler Jack’s Clann
  • De heer en mevrouw Wibier van kennel Glenwolf’s
  • De heer Coenen en mevrouw Vangeneugden van kennel Zora’s Glen’s

Dit overleg kan normaal gesproken door belangstellenden bijgewoond worden, maar daar wij als bestuur besloten hebben dit overleg in een privéomgeving te houden willen wij de risico’s zo klein mogelijk houden en het aantal deelnemers beperken tot de eerder genoemde deelnemers. Natuurlijk zullen wij de vergadering en acties notuleren en deze publiceren in de GLEN die volgt op de datum van 11 december 2021.